Vodácky klub Dunajčík je samostatné občianske združenie ktoré sa zaoberá rôznymi formami kanoistiky a vodnej turistiky a ďalšími doplnkovými športami, najmä v prírode. Klub poskytuje svojím členom okrem športových aktivít aj spoločenské vyžitie. Klub tradične funguje na princípoch priateľstva, demokracie a rovnosti členov, bez ohľadu na národnosť, sociálny pôvod a vierovyznanie.

Základňou pre činnosť klubu je areál lodenice v Bratislave na Klokočovej ceste na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo, v lokalite nazývanej Lido. Okrem miesta na uskladnenie športových lodí, šatní a sociálnych zariadení, lodenica poskytuje členom aj útulnú historickú klubovňu, modernú posilňovňu, saunu a vonkajšie ihrisko na loptové hry.

 

Aktivity

 

Pretekárske družstvo

Dunajčík tradične vychováva pretekárov rýchlostnej kanoistiky, od detských po veteránske kategórie. Aktuálne má Dunajčík mládežnícke pretekárske družstvo ktorého pretekári sa zúčastňujú verejných, pohárových a majstrovských pretekov na Slovensku, prípadne v okolitých krajinách. Dunajčík vo svojej histórií vychoval aj viacero československých a slovenských reprezentantov.

Kalendár a program

 

 

Vodná turistika

Väčšina členov klubu sa venuje vodnej turistike. Ako napovedá názov klubu, Dunajčíci najčastejšie splavujú Dunaj a dunajské ramená, na spoločných klubových splavoch, ale aj individuálne, alebo spoločne s priateľmi z iných klubov, prípadne v rámci medzinárodnej dunajskej vodáckej plavby TID. Často vyrážame aj na iné rieky doma a v zahraničí. K viacdňovým splavom neodmysliteľne patrí kempovanie v prírode.

Kalendár a program

 

 

Divoká voda – horské rieky

Vodná turistika má rôzne podoby. Jednou z nich je splavovanie divokých perejnatých horských riečok a riek. Okrem špeciálneho výstroja to vyžaduje najmä primerané športové majstrovstvo. Naši členovia pádlujú na obľúbených horských riekach doma a v zahraničí. V správnej technike a bezpečnosti jazdy sa zdokonaľujú aj na kanáli v Čunove. S pádlovaním na divokej vode začínajú aj začiatočníci. Naši členovia sa zúčastnili na mnohých výpravách a expedíciách na divoké rieky v Európe aj v ďalekých krajinách. Viacerých našich divokovodných jazdcov zlákali aj súťaže v rodeu či raftingu a dosiahli pozoruhodné výsledky.

 

 

Pádlovanie na mori

Pádlovanie po mori je krásna disciplína kanoistiky a vodnej turistiky. Skupinky našich členov s priateľmi pravidelne brázdia pobrežie Jadranu, kempujú a kúpu sa na romantických miestach. Okrem obľúbeného Jadranu, smerovali naši morskí kajakári aj na vzdialenejšie morské pobrežia, napríklad do Škandinávie.

 

 

Hobby a fitnes pádlovanie

Pádlovanie na kajaku alebo kanoe je jedným z najvhodnejších rekreačných športov, ktoré budujú a udržiavajú fyzickú zdatnosť a kondíciu. Rekreačné pádlovanie je vhodným športom aj vo vysokom veku. Hobby a fitnes pádlovaniu sa venujú bývalí pretekári, vodní turisti, alebo aj menej skúsení vodáci, ktorí úspešne absolvovali úvodný výcvik pre začiatočníkov. Zdatní hobby jazdci sa niekedy zúčastňujú vodáckych pretekov, spravidla vytrvalostných, na prírodných tratiach. Populárnou formou pádlovania je aj tímová dračia loď. Viacerí naši členovia získali ako členovia reprezentačnej posádky dračej lode popredné umiestnenia na vrcholných medzinárodných súťažiach.

 

 

Kajakársky inkubátor

Kajakársky inkubátor je program ktorý sprístupňuje kanoistiku a vodácke aktivity laickej verejnosti. Záujemcovia sa pod vedením inštruktora zoznamujú so základmi, technikou a bezpečnosťou jazdy na turistickom kajaku. Kajakársky inkubátor slúži aj ako náborový program pre dopĺňanie členskej základne klubu, aj ako program pre menej skúsených nových členov klubu.

Kalendár a program

 

 

Pádlovanie bez bariér

Dunajčík v lodenici tradične organizuje pre hendikepované deti a ich rodiny športové a spoločenské stretnutie s pádlovaním. Deti a ich blízki spoločne s členmi klubu pádlujú na dračej lodi, pramici, alebo turistických kajakoch.

 

 

Dunajský maratón

Dunajčík má bohatú tradíciu v organizovaní kanoistických/ vodáckych pretekov. Niektoré z nich patria už histórií, avšak Dunajský maratón v kanoistike a veslovaní, ktorý Dunajčík organizuje každoročne od roku 1989, sa stále teší veľkej popularite. Sú to medzinárodné vytrvalostné preteky kajakov, kanoe, skifov a paddleboardov na krásnej prírodnej trati starého koryta Dunaja. Pretekov sa zúčastňujú špičkoví pretekári, ale aj hobby a rekreační jazdci, od mládeže po veteránov, v rôznych lodných a vekových kategóriách.

 

 

Dobrovoľníctvo

Tradíciou nášho vodáckeho klubu je dobrovoľná angažovanosť našich členov, priateľov a sympatizantov, v rôznych verejno-prospešných aktivitách. Okrem úpravy a zveľaďovania areálu našej lodenice, vyzývame našich členov, priateľov a verejnosť na zapojenie sa do niektorej z verejno-prospešných aktivít ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje náš klub.

 • Čistenie Dunajských brehov

Ak chcete pomôcť priložiť ruku k dielu pri čistení brehov našej rieky, neváhajte sa zapojiť do tejto akcie.

 • V spolupráci s aktivistami a s podporou úspešnej verejnej petície sa náš klub zasadzuje o zveľadenie nábrežia Dunaja na Lide v širšom okolí lodenice. Projekt Lido lagúna získal širokú podporu rôznych zainteresovaných subjektov a je prísľubom pre vznik veľmi atraktívneho verejného priestoru.
 • Pádlovanie bez bariér

Prispejte svojou pomocou k príprave a organizácii príjemného dňa v našej lodenici pre hendikepované deti a ich rodiny.

 • Dunajský maratón v kanoistike a veslovaní

Jedná sa o pomoc pri organizovaní tradičného a populárneho verejného športového podujatia. Ak máš záujem pomôcť, prihlás sa e-mailom na adrese [email protected]

 

 

Spoločenský život

K životu v lodenici patrí bohatá spoločenská činnosť. Medzi tradičné spoločenské akcie patria medailóny jubilantov, dunajčícka promócia, deň detí, preteky v jedení slivkových knedlí, oslavy výročí založenia klubu, dunajčícky Mikuláš a Silvestrovská zábava. Športový i spoločenský život klubu je bohato zdokumentovaný v albumoch fotografií, v kronikách a v brožúrkach vydaných k jubileám klubu.

 

 

Lyžovanie, turistika a iné športy

Popri vodáckych aktivitách sa naši členovia venujú aj iným športom, najmä v prírode. Najčastejšie sú to pešia a cyklo turistika, priamo v lodenici futbal, ping-pong a cvičenie, v zime lyžovanie na bežkách, aj zjazdovkách a skialpinistické túry, zimné tréningy v plavárni a telocvični.

 

 


 

História

Dňa 22. augusta 1924 sa zišla v hostinci u Krásov skupina 10 chlapcov, bolo im na trávi vidno, že sa chystá niečo neobvyklého. Kto boli títo 15-16 roční chlapci a čo toho dňa zamýšľali?

Podaktorí z nich boli už niekoľko rokov členmi peších skautských oddielov v Bratislave.  Ich zraky sa často obracali k mohutnému toku Dunaja, ktorého vody omývajú brehy siedmich štátov, aby po 2800 km splynuli s vlnami Čierneho mora.

Desať nadšencov, dobrodruhov si založilo vlastný oddiel, ktorý dostal oficiálny názov „ 2. oddiel vodných skautov „ ale chlapci sa už krátko po začiatku nazývali dunajčíkmi a svoj oddiel volali Dunajčík.

Za oddielové farby si vodáci zvolili bielo-zeleno-bielu, pripomínajúcu im zeleň prírody, ktorá ich obkolesovala  na ich plavbách.

Oddielovým emblémom sa im stala čajka / racek /,  ktorú často pozorovali lietať nad vodou.

Ich pokrik „ Ku predu , ahoj, Dunajčici , v boj!“ sa vyvinul z pokriku pri štartovaní Joly a stal sa nielen tradičným pokrikom pri každom vyplávaní, ale aj symbolickým pozdravom.

Dunajčícky chorál / hymna / verne vystihoval slovami aj melódiou pocity vodákov na ďalekých plavbách, a ich odhodlanie prekonať na nich všetky prekážky.

Dunajčík je najstarším slovenským vodáckym oddielom s nepretržitou činnosťou.

Chlapci začali s tréningom,  a ich prvými plavidlami boli zapožičané vojenské cilky., najprv v zimnom prístave, potom na Malom Dunaji, proti prúdu Dunaja až na Devín a rieku Morava. Nasledujúceho roku im zapožičal mostný prápor dvanásťveslovú Jolu Alicu. Prvú zahraničnú plavbu absolvovali v roku 1926 z Passau do Bratislavy. Každý sa na vlastnej koži presvedčil o pravdivosti príslovia „ sme všetci na jednej lodi“. Počas dlhých hodín na Jole Alici sa členovia lepšie poznali a silnel v nich pocit spolupatričnosti. Duch kamarátstva, súdržnosť a obetavosti jedného za všetkých a všetkých za jedného upevňoval ich charakter, zmysel pre kolektívnu prácu a povinnosti voči celku.

To, že Dunajčík je nepretržite aktívny do dnešnej doby, je vďaka tomu, že sa snažil zachovávať ciele a zásady, ktoré si jeho zakladatelia stanovili, teda to, čo sa neskôr nazývalo Dunajčíckym duchom.

 


 

Výbor

Výkonný výbor klubu pracuje v zložení:

Predseda – Branislav Kunc

Kapitán – Martin Mišík

Tajomníčka – Elena Takáts

Pokladník – Peter Klimo

Hospodár – Marián Galmiš

email: [email protected]


 

Členstvo

Lákajú vás vodácke aktivity, máte záujem o priateľské športové prostredie? V Dunajčíku ste vítaní. Nemáte s kanoistikou žiadne skúsenosti, alebo ste začiatočník? To je v poriadku. Dôležitý je Váš záujem. Ak sa chcete aktívne zapájať do aktivít nášho klubu, staňte sa členom klubu. Vstupným programom pre záujemcov o členstvo je kajakársky inkubátor.

Postup prihlásenia za člena:

 • Stiahnite si a vyplňte prihlášku – FORMULÁR PRIHLÁŠKY

 • Pošlite vyplnenú prihlášku elektronicky na adresu: [email protected]
 • Dostanete pozvánku na osobný pohovor s vedením klubu v lodenici

Kajakársky inkubátor pre verejnosť

Chcete si vyskúšať jazdu na turistickom kajaku? Chcete sa naučiť základy pádlovania, ovládania lode a bezpečnosti jazdy v skupine s inštruktorom? Alebo už máte vodácke skúsenosti a chcete si ich občerstviť a zdokonaliť v príjemnom a priateľskom prostredí? Prihláste sa na Kajakársky inkubátor TU.

Vodácka outdoorová akadémia pre mládež

Ak chceš vo voľnom čase jadiť na vode a venovať sa rekreačne aj ďalším outdoorovým športom v partii kamarátov, ale nemáš ambíciu pretekať, táto akadémia je práve pre Teba. Tréningy a výlety budú prebiehať pod vedením inštruktora, výbavu dostaneš od nás.

Prihláste sa na Vodácku outddorovú akadémiu TU.

Letný detský vodácky tábor

VK Dunajčík organizuje v lodenici letný detský vodácky tábor zameraný na vodácke základy a zábavu na vode aj na brehu. Informácie o tábore nájdete TU.


 

Dokumenty

 • Stanovy
 • Lodeničný poriadok
 • Členské a klubové poplatky
 • Bleskovky

 

Partneri

Zväz kanoistiky Slovenská kanoistika

KST, TID

Jantex

Toyota PPC Team Plus

Vajda

Zväz veslovania

mestská časť Petržalka

Sunsport

Kaktus Bike

Outdoor guide