Vitajte vo vodáckom klube Dunajčík

Vodácky klub Dunajčík je samostatné občianske združenie ktoré sa zaoberá rôznymi formami kanoistiky a vodnej turistiky a ďalšími doplnkovými športami, najmä v prírode. Klub poskytuje svojím členom okrem športových aktivít aj spoločenské vyžitie. Klub tradične funguje na princípoch priateľstva, demokracie a rovnosti členov, bez ohľadu na národnosť, sociálny pôvod a vierovyznanie.