Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše aktivity.
Všetky informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

Postup ako poukázať 2% z dane

Zamestnanec
  1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane Vám robí zamestnávateľ - požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  2. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Údaje klubu sú predvyplnené, doplniť stačí Vaše údaje.
  3. Obidva dokumenty (1. Potvrdenie a 2. Vyhlásenie) podajte do konca apríla na daňový úrad podľa svojho bydliska.
Živnostníci, podnikatelia alebo tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami

Stačí ak uvediete údaje nášho klubu vo svojom daňovom priznaní (alebo tak urobí váš účtovník)
Vo vyhlásení uveďte tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
Vodácky klub Dunajčík
Sídlo:
Klokočova 5, 851 01 Bratislava
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
00605115

Prípadne oslovte aj svojich známych, kolegov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, komu pošlú svoje 2%.

Na záver, dôležité info: kto dobrovoľničil minulý rok, môže poukázať až 3%! Napíšte nám na [email protected], keď ste pre Dunajčík dobrovoľničili, aby sme vám pripravili potvrdenie. Viac na Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane.